Followers

Thursday, December 24, 2009

PAHALA TAKUT KEPADA ALLAH

Dalam sebuah hadis Qudsi ada riwayat yang menggembirakan hati mengenai balasan yang diberikan Allah kepada orang yang takut kepadaNya.

Rasulullah bersabda:"Ada seorang lelaki tidak pernah berbuat kebajikan sama sekali. Lelaki itu berwasiat kepada keluarganya:"Jika aku mati, maka bakarlah aku lalu lumatkanlah aku jadi abu. Kemudian taburkanlah abu itu sebahagian di daratan dan sebahadian lagi di lautan. Demi Allah, jika Allah sampai menghisabku pasti akan mengazabku dengan azab yang tidak pernah ditimpakan pada seorang pun di alam semesta!"

Tatkala lelaki itu meninggal dunia, keluarganya melaksanakan apa yang telah ia wasiatkan pada mereka. Lalu Allah memerintahkan pada daratan untuk mengumpulkan abu yang disebar di daratan itu. Juga memerintahkan lautan untuk mengumpulkan debu yang disebarkan di lautan itu.

Kemudian Allah bertanya pada lelaki itu setelah dihidupkan kembali:

"Kenapa kau lakukan ini?"

Lelaki itu menjawab:

"Kerana aku takut kepadaMu Tuhanku, dan Engkau lebih tahu itu."

Allah lalu mengampuninya."

Kisah dalam hadis qudsi ini begitu menyentuhdan penuh hikmat. Seorang yang selalu berbuat maksiat dan tidak pernah beramal soleh sedikit pun dalam hadis itu masih memiliki rasa takut kepada Allah. Keagungan Allah ada di depan matanya sehingga ia takut akan hisab dan azabNya atas perbuatannya di dunia. Hal ini membuatnya berwasiat bodoh. Setelah mati ia ingin mayatnya dibakar dan abunya disebar di daratan dan lautan dengan harapan tidak akan dihisab Allah. Ia yakin hisab Allah itu ada dan menunggunya setelah kematiannya. Ia ingin menyelamatkan dirinya dengan menyebarkan abu tubunya di daratan dan lautan.

Namun Allah Maha Kuasa untuk tetap menghisabnya. Tak ada yang luput dari hisabNya. Dan pada akhirnya Allah mengampuni lelaki itu berkat rasa takutnya pada keagungan Allah swt.

Hikmah yang diambil adalah bahawa sekecil apapun keimanan dalam dada seseorang akan adanya Allah, akan adanya hisab dan keadilan Allah dapat menurunkan keampunan dan rahmat Allah swt. Bagaimana jika rasa takut pada Allah itu dihadirinya setiap saat dengan disertai amalan soleh? Tentu pahala yang disediakan Allah lebih besar dan agung. Di dalam Al Quran Allah swt telah berfirman dan memberikan khabar gembira:

"Dan adapun orang orang yang takut pada keagungan Tuhannya, dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, makan sesungguhnya syurgalah tempat tinggal yang abadi." (An-Naaziat.40-41)

No comments:

Post a Comment

~Keinsafan Diri~

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...